ئارلاشما قارا مور
ئارلاشما قارا مور
ئىسلانغان ئات گۆشى
ئىسلانغان ئات گۆشى
پالەك خېمر تىرىپى
پالەك خېمر تىرىپى
تەملىك كالا گۆشى
تەملىك كالا گۆشى
تەملىك نۇقۇت
تەملىك نۇقۇت
جيېسەي پۇرچاق ئارلاشمىسى
جيېسەي پۇرچاق ئارلاشمىسى
چۈچۈمەل قارا كىراخمال چۆپى
چۈچۈمەل قارا كىراخمال چۆپى
چۈچۈمەل ماش ئۈگرە
چۈچۈمەل ماش ئۈگرە
خۈيمىن سۈيبەن
خۈيمىن سۈيبەن
دوفۇ پىشلىقى لامنارىيە ياپراقچىسى
دوفۇ پىشلىقى لامنارىيە ياپراقچىسى
سامساق تەملىك قىزىل تۇرۇپ
سامساق تەملىك قىزىل تۇرۇپ
سۈەنلا فىنپى
سۈەنلا فىنپى

تېخىمۇ كۆپ ...

تەخىر قىلىڭ، ئېچىلىۋاتىدۇ