● مىڭيول ساماۋار تائاملار شەھەرچىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان، يېڭىشەھەر ناھىيەسىنىڭ بازارلىق ئورنىغا جايلاشقان يېڭىشەھەر «مىڭيول ساماۋار تائاملار شەھەرچىسى» 2020-يىلى...
2021-2-16

● ھۇزۇرباغ ساماۋار شەھەرچىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان، مەكىت ناھىيە بازىرىنىڭ مەركىزى ئورنىغا جايلاشقان «ھۇزۇرباغ ساماۋار شەھەرچىسى» 2020-يىلى 3-ئايدا تىجارەت...
2021-2-10

● يېڭى ئېرەمباغ ساماۋار قورۇملىرى شەھەرچىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان، پەيزىۋات ناھىيەسدىكى يېڭى ئېرەمباغ ساماۋار قورۇملىرى شەھەرچىسى 2019-يىلى 12-ئايدا رەسمىي تىجارەت باشلىدى...
2021-2-10

● ئىزھار ساماۋار شورپىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان يوپۇرغا ناھيەسىدىكى «ئىزھار ساماۋار شورپاخانىسى» 2019-يىلى 1-ئايدا رەسمىي تىجارەت باشلىدى. ...
2021-2-10

● مىڭيول كاتتا ساماۋار تائاملار شەھەرچىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان، قەشقەر كونا شەھەر ناھىيە شىمالى مەدەنىيەت يولىدىكى «مىڭيول كاتتا ساماۋار تائاملار شەھەرچىسى» رەسمىي تىجارەت...
2021-2-10

● راھەتباغ ئالىي ساماۋار شورپىخانىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان «راھەتباغ ئالىي ساماۋار شورپىخانىسى» 2019-يىلى 11-ئايدا، مارالبېشىدا تىجارەت باشلىدى. ...
2021-2-10

● مىڭيول ساماۋار تائاملار شەھەرچىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان ئاقتۇ ناھىيەسىنىڭ بازارلىق ئورۇنغا جايلاشقان «مىڭيول ساماۋار تائاملار شەھەرچىسى» رەسمىي تىجارەت باشلىدى. ...
2021-2-10

● ئىرەنباغ ساماۋار شەھەرچىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان تۇمشۇق «ئىرەنباغ ساماۋار شەھەرچىسى» تۇمشۇق شەھىرى كەييۈەن شىمالى يولى تەيخې 2-قارار 75-نومۇردا تىجارەت باشلىدى. ...
2021-2-10

● ئاۋامباغ ساماۋار شورپىخانىسى

شىنجاڭ ھەردەمباغ يېمەك-ئىچمەك پاي چەكلىك شىركىتى تېخنىكا جەھەتتىن قوللىغان ئاتۇش شەھىرىدىكى «ئاۋامباغ ساماۋار شورپىخانىسى» 2019-يىلى 9-ئايدا تىجارەت باشلىغان. ساماۋار...
2019-9-24